Dropdown menu

11

all link


លោកអ្នកអាចដាក់តំណរភ្ជាប់នៅទីនេះបាន​ តាមរយៈ E-mail: popularkhmer@gmail.com [ទំហំ 130x80(px)]

Kohsantepheap  Dap News Rasmeinews CEN Kampucheathmey Nokorwat Krong Kampuchea
Postkhmer Watphnom ANN Vorakchun KSMC KSN The Khmer Daily
hangmeasdaily Bayontv Seatelevision CNC TVK MyTV ctn
RFI RFA VOA Sakfm Radioaustralia Vayofm logo_internals
Yobminh WMC Vodhotnews Preynokornews Deumtnot News Moneaksekar fpmonline
Cambodianvotervoice kppmradio Meatophoum Veal Entry Khmer Angkor Kom Neut Thmey Wikipedia
Yellow Page Phnom Penh Time Phnom Penh Thmey Arey Thor Aom Nach Reas Khmer Student News Phnom Penh Daily
Cambodian Reconciliation News Serey Pheap News Chuay Khmer News Khemboth News Cheat Khmer Ros News Chabdai News chhantek Khmer News
Chalna Sangkum News kmsdailynews Cheat News Society and Sport Weekly News KH News News Cambo Cambodia Daily
Thmeythmey Sakal News Health Cambodia Health Cambodia ABC preynokor spiegel
vdo-news pinampm vow-news
CNN BBC Reuters ABC New York Time NBC News CBC News
ASK Channelnewsasia CBS VOA TVNZ News Sky News
NDTV Time Sciencenews World News Euronews Fox News News24
koungy Nika Apsara Hakse Vitou Sokly Khmerhand
12Leap HengHeng Vuthy AngkorMeas Modern
Central Bigman shop bayonmart Blu digitalcity vichet ktop
polinphone simcard1688 seanglin
Khmer4ever Khmerload Lookingtoday Camnews Khmer note Sabay Domneng
Khmerzoom Angkorone Newstoday Angkor Thom Media Cam111 Khmerherald Cambodiastar
Popzone Dateinasia freekhmermagazine Khpop khmer79 Khmerstation Ekhmerbook
Khmerbook Khmer Star Kalibstar khmerpix Khmer Legend mlis.info
Khmer24 Bamboow Kaochhay Sabaylokdo Psasmart Khmer68 Pelprek
khmerkalip Cambofree Go-emarket Phsaonline Iknown Khmer168 ecambodiamarket
Gladmarket Khmercow 7makara Koprey Popzone Shopping Phsar24 Asiajobs77
Bongthom Cambodiajobs hrcambodia CamHR Domreymarket Khmerbestbuy Arccambodia
Khmer71 khmer2world Khmerfast CRA Khmeradvertise KHLike Khmer8
pleng855 loymorng kmsong Khmer7 I1dlsong now4khmer pagesong
Khmervn kh-song Khmerplayer Khmersong Song168 khmer24h konkhmerall
khmp3 Forkh ilikesong Play Joljet
Moviekhmer Khmervdo Khmer-Movie Khmermovie999 Komsan24 Film2us Phumikhmer
Sabaymovie loymen Khmer2all Khmeravenue dubKhmer sroul9 pheapyun
KhmerTVRecord sabaymong
Norton BBU PUC RUPP HRU UME AEU
UC mekong PPIU IU CamIU CUP CUS
RULE ITC NPIC NTTI NUM PNSA RUFA
UNIV MCU Angkor UBB Limkokwing pcuuniversity usea
IIC Cardi
​​​​
Phnompenh Voterlist GRK Police Ministry of Rural Development MOD Redcross
Interior MEF Ministry of Tourism Cambodiameteo Moh mpwt maff
Ministry of Information MOC mosvy mlmupc Ministry of Women's Affairs Ministry of Environment Ministry of Education, Youth and Sport
Ministry of Culture and Fine Arts Ministry of Justice Ministry of Posts and Telecommunications Demand for Good Governance CIC Army Navy
Airforce Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia NIDA Police Academy of Cambodia Press and Quick Reaction Unit Anti-Corruption Unit Camcontrol
Cambodiainvestment National Bank of Cambodia General Department of Prison Senate of the Kingdom of Cambodia Tax
sombokit itkonkhmer eworldmagz phonecity mpmag ITkhmer ANT
aក Porpok it4ug ITCambo Cambotek KH4IT
ទំព័របច្ចេកវិទ្យា khmervideoit camtoptec Google News Yahoo News PC
Hangmeasfm

Friday, January 20, 2012

[Game] RPG Elemental Knights Online v1.2.2

RPG Elemental Knights Online v1.2.2 [ 4 Android ] || 10.5 MB
Information:
Release Date: 2012.01.20
Requirements: 2.2 or higher
Overview: A real-time, full 3D MMORPG that you can play with anyone in the world!

ELEMENTAL KNIGHTS ONLINE is a real-time, full 3D MMORPG that you can play with anyone in the world!
Join your friends on a grand adventure through mysterious lands with eccentric locals…

This game features:
- Monk, thief, bishop, wizard, magiknight, and more job-classes
- Thousands of items, a trillion combinations, and cosplay gear such as Neko Ears
- Hundreds of NPCs and over 100 quests
- Party creation with up to four people
- Free chat, emoticons, and gestures let you communicate in fun and meaningful ways
- Play in English or Japanese
- Grassy plains, forests, deserts, underground canals, haunted castles, and more.
- MADE IN AKIHABARA

The World’s Destiny
Spirits, creatures, and humans have been blessed with technology and magic as a means of living thanks to ELEMENTAL: the power that dwells inside all of nature and the resting place of the gods.
300 years ago, lust for this power drove the citizens of this world into a Great War with one another. But four heroes stood up in the name of peace and restored harmony the land…
But recently the monsters and spirits have grown violent. The Dragons awaken from a three century slumber. A wave of tragic incidents ensues…
Each country sends out their knights and adventurers to investigate the bizarre happenings. What is the meaning of all this?
Now you must take up your arms and armor. On your journey you shall encounter beautiful witches, humble townspeople, discouraged knights, breathtaking sights, and wicked adversaries.
Let nothing prevent you from solving the mystery behind the recent chaos! Our world is in peril.

What’s in this version:(v1.2.2)
Chat log made viewable (steps to access chat log: Shortcut -> Chat -> Log)
Made it easier to identify monsters not recorded in Monster Guide
Status of Monster Guide for each map now displayed as log
Various improvements to UI and bug fixes

More Info:
https://market.android.com/details?id=jp.co.winlight.eko_tw


Affiliate Program ”Get Money from your Website”
Affiliate Program ”Get Money from your Website”Global Promotion Alliance
Help Us to click on Facebook Like one more....!
Download

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...