Dropdown menu

11

all link


លោកអ្នកអាចដាក់តំណរភ្ជាប់នៅទីនេះបាន​ តាមរយៈ E-mail: popularkhmer@gmail.com [ទំហំ 130x80(px)]

Kohsantepheap  Dap News Rasmeinews CEN Kampucheathmey Nokorwat Krong Kampuchea
Postkhmer Watphnom ANN Vorakchun KSMC KSN The Khmer Daily
hangmeasdaily Bayontv Seatelevision CNC TVK MyTV ctn
RFI RFA VOA Sakfm Radioaustralia Vayofm logo_internals
Yobminh WMC Vodhotnews Preynokornews Deumtnot News Moneaksekar fpmonline
Cambodianvotervoice kppmradio Meatophoum Veal Entry Khmer Angkor Kom Neut Thmey Wikipedia
Yellow Page Phnom Penh Time Phnom Penh Thmey Arey Thor Aom Nach Reas Khmer Student News Phnom Penh Daily
Cambodian Reconciliation News Serey Pheap News Chuay Khmer News Khemboth News Cheat Khmer Ros News Chabdai News chhantek Khmer News
Chalna Sangkum News kmsdailynews Cheat News Society and Sport Weekly News KH News News Cambo Cambodia Daily
Thmeythmey Sakal News Health Cambodia Health Cambodia ABC preynokor spiegel
vdo-news pinampm vow-news
CNN BBC Reuters ABC New York Time NBC News CBC News
ASK Channelnewsasia CBS VOA TVNZ News Sky News
NDTV Time Sciencenews World News Euronews Fox News News24
koungy Nika Apsara Hakse Vitou Sokly Khmerhand
12Leap HengHeng Vuthy AngkorMeas Modern
Central Bigman shop bayonmart Blu digitalcity vichet ktop
polinphone simcard1688 seanglin
Khmer4ever Khmerload Lookingtoday Camnews Khmer note Sabay Domneng
Khmerzoom Angkorone Newstoday Angkor Thom Media Cam111 Khmerherald Cambodiastar
Popzone Dateinasia freekhmermagazine Khpop khmer79 Khmerstation Ekhmerbook
Khmerbook Khmer Star Kalibstar khmerpix Khmer Legend mlis.info
Khmer24 Bamboow Kaochhay Sabaylokdo Psasmart Khmer68 Pelprek
khmerkalip Cambofree Go-emarket Phsaonline Iknown Khmer168 ecambodiamarket
Gladmarket Khmercow 7makara Koprey Popzone Shopping Phsar24 Asiajobs77
Bongthom Cambodiajobs hrcambodia CamHR Domreymarket Khmerbestbuy Arccambodia
Khmer71 khmer2world Khmerfast CRA Khmeradvertise KHLike Khmer8
pleng855 loymorng kmsong Khmer7 I1dlsong now4khmer pagesong
Khmervn kh-song Khmerplayer Khmersong Song168 khmer24h konkhmerall
khmp3 Forkh ilikesong Play Joljet
Moviekhmer Khmervdo Khmer-Movie Khmermovie999 Komsan24 Film2us Phumikhmer
Sabaymovie loymen Khmer2all Khmeravenue dubKhmer sroul9 pheapyun
KhmerTVRecord sabaymong
Norton BBU PUC RUPP HRU UME AEU
UC mekong PPIU IU CamIU CUP CUS
RULE ITC NPIC NTTI NUM PNSA RUFA
UNIV MCU Angkor UBB Limkokwing pcuuniversity usea
IIC Cardi
​​​​
Phnompenh Voterlist GRK Police Ministry of Rural Development MOD Redcross
Interior MEF Ministry of Tourism Cambodiameteo Moh mpwt maff
Ministry of Information MOC mosvy mlmupc Ministry of Women's Affairs Ministry of Environment Ministry of Education, Youth and Sport
Ministry of Culture and Fine Arts Ministry of Justice Ministry of Posts and Telecommunications Demand for Good Governance CIC Army Navy
Airforce Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia NIDA Police Academy of Cambodia Press and Quick Reaction Unit Anti-Corruption Unit Camcontrol
Cambodiainvestment National Bank of Cambodia General Department of Prison Senate of the Kingdom of Cambodia Tax
sombokit itkonkhmer eworldmagz phonecity mpmag ITkhmer ANT
aក Porpok it4ug ITCambo Cambotek KH4IT
ទំព័របច្ចេកវិទ្យា khmervideoit camtoptec Google News Yahoo News PC
Hangmeasfm

Monday, November 21, 2011

[Game] Super Street Fighter IV: Arcade Edition [Update 2]

[Game] Super Street Fighter IV: Arcade Edition [Update 2]
(2011/ENG/RIP by TeaM CrossFirE)
Information:
PC Game | Developer/Publisher: Capcom | 2.64 GB
Genre: Arcade (Fighting) / 2D 
Source: http://www.heroturko.com/games/pc/1870716-super-street-fighter-iv-arcade-edition-update-2-2011engrip-by-team-crossfire.html

Super Street Fighter IV Arcade Edition develops the ideas and principles of SF IV. The game features a first-class collection of characters - both familiar from previous episodes of Street Fighter, and new - who will take part in the classical two-dimensional battles in the best tradition of the series. T. Hawk, DJ, Guy, Cody, Adon - in the arena of brutal fights converge all the fighters from Super Street Fighter IV, and the company they will make four new characters: the brothers Yun and Yang, and evil nature Ryu. Many of the key features of the original Street Fighter IV and Super Street Fighter IV in this game brought to perfection. Without a doubt, fans of the legendary series of fighting games will appreciate the advanced online mode, improved ultrakombinatsy and other progressive changes ...

Super Street Fighter IV: Arcade Edition [Update 2] (2011/ENG/RIP by TeaM CrossFirE)Super Street Fighter IV: Arcade Edition [Update 2] (2011/ENG/RIP by TeaM CrossFirE)Super Street Fighter IV: Arcade Edition [Update 2] (2011/ENG/RIP by TeaM CrossFirE)

Features:
- Classical and Modern Super Street Fighter IV Arcade Edition - a classic two-dimensional fighting game, such as in the old games of the series. However, the heroes and the world is actually fully three-dimensional and are created by modern technology. If you use special attacks becomes an image volume, so the special moves look extremely impressive
- For beginners and veterans in the Street Fighter IV Arcade Edition takes into account the preferences experienced players of the series, but it has everything, so that newcomers feel comfortable in the world renowned fighting game. Both will find themselves testing their strength. Management has traditionally carried out by six buttons, and the battles take place in two-dimensional plane
- At full strength. The game features all the fighters Street Fighter IV and Super Street Fighter IV, and any of them can be chosen from the outset

System requirements:
- Operating system: Microsoft ® Windows ® XP ™ / Windows ® Vista ™ / Windows ® 7even ™
- Processor: Intel Pentium 4 2.0 GHz or equivalent AMD Athlon 64 2000 +
- Memory: 1 GB (Windows XP) / 2GB (Windows Vista / 7)
- Video: 3D-graphics adapter with 256 MB memory, compatible with DirectX ® 9.0 and supports Pixel Shader 3.0 (Nvidia ® GeForce ® 6800 Ultra / ATI ® Radeon X1800 GTO or better)
- Sound: Sound card compatible with DirectX 9.0c or DirectX 10
- Free space on your hard disk: 10 GB
- Additional software: DirectX 9.0c or DirectX 10
- Controls: A keyboard and mouse

Features RIP'a:
- It is based on the license - Capcom -
- Audio quality is 100%
- Video quality is 100%
- Cut videos, Japanese voice, and all languages ​​except English (voice and English interface)
- Do not recoded
- Enclosing a tablet from SKIDROW
- Sewn Update 1 & Update 2
- Ways to save registry
- Requires at least 1 + GB of RAM for installation
- Requires at least 7 + GB of free space on HDD
- Run the game from a shortcut on the desktop
- Installing additional. Software: DirectX, VisualC + + Redist
- Setup time: ~ 10-15 minutes ~
- RIPed by [TeaM CrossFirE]
Help Us to click on Facebook Like one more....!
Affiliate Program ”Get Money from your Website”
Affiliate Program ”Get Money from your Website”make-money-468x60Global Promotion Alliance
Download URL:
Filesonic
http://www.filesonic.com/file/3962008254/SSFighterIV_AEdition.part1.rar
http://www.filesonic.com/file/3962008234/SSFighterIV_AEdition.part2.rar
http://www.filesonic.com/file/3962008184/SSFighterIV_AEdition.part3.rar
http://www.filesonic.com/file/3962008314/SSFighterIV_AEdition.part4.rar
http://www.filesonic.com/file/3962072764/SSFighterIV_AEdition.part5.rar
http://www.filesonic.com/file/3962072744/SSFighterIV_AEdition.part6.rar
http://www.filesonic.com/file/3962008284/SSFighterIV_AEdition.part7.rar

Fileserve
http://www.fileserve.com/file/nfcs7Vg/SSFighterIV_AEdition.part1.rar
http://www.fileserve.com/file/8q87g4u/SSFighterIV_AEdition.part2.rar
  http://www.fileserve.com/file/fWN8x8b/SSFighterIV_AEdition.part3.rar
http://www.fileserve.com/file/wuy7JnK/SSFighterIV_AEdition.part4.rar
 http://www.fileserve.com/file/KUnzvP5/SSFighterIV_AEdition.part5.rar
http://www.fileserve.com/file/4Fs8dqv/SSFighterIV_AEdition.part6.rar
http://www.fileserve.com/file/QZKn2XM/SSFighterIV_AEdition.part7.rar

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...